Conversion Jam 2017

Conversion Jam 2017 handlar om mer än ren konverteringsoptimering. Min personliga övertygelse är att konverteringen börjar vid första kontakten med ett företag så årets upplaga med ett litet bredare tema tycker jag var riktigt bra. Starten med Jonos snack om Future of CRO var också väldigt intressant. Det är både skrämmande och intressant med allt som händer inom AI och hur mer och mer data och transaktioner samlas hos enorma aktörer som Google och Amazon. Idéer som Jono framförde om att Google inte vill vara ett sökföretag utan arbetar för att vara grunden till vår kommunikation och att Amazon vill äga "fulfillment" och tjäna pengar på "allt som ligger i en låda" kan bli lite jobbiga att tänka på. Hans största tips är att investera i LTV (Life Time Value) modellering, alltså att ha benkoll på sina kunders livstidsvärde och använda det för att köpa in kunder i en modell som gör att de inte ens tittar åt andra aktörer för deras behov redan är tillfredsställda.

De flesta talarna var ganska okända för mig, den jag har bäst koll på är Simo Ahava, han har väldigt mycket information om hur man bäst kan utnyttja Google Tag Manager (GTM). Googlar man på något relaterat till GTM så dyker ofta hans blogg upp. Simo har också ett GTM verktyg som jag använde mycket på Gymgrossisten då vi hade flera siter med olika GTM-containers men med i princip samma innehåll. Verktyget kan bland annat klona taggar mellan containers på ett riktigt smidigt sätt.

Det jag tog med mig från Tiffany Da Silvas halvtimme på scenen var hennes förväntansformel "Unclear objectives + unclear expectations = unclear results" och uppmaningen att skapa ett "Expectations report card" där man tillsammans med sin chef eller kund sätter tydliga nivåer för hur bra ökande av leads med 100 i veckan är. Har man samma förväntningar här behöver ingen bli besviken.

Tiffany Da Silvas Expectations report card, CJAM17
Tiffany Da Silvas Expectations report card, CJAM17

Chris Out snackade om Growth och det nu så populära begreppet Growth Hacking, jag tycker det är roligt med alla häftiga begrepp som uppstår då och då och verkar nytt och coolt, growth hacking är ju egentligen inte något annat än smart och effektiv marknadsföring men det är ju roligare att jobba med Growth hacking än med smart marknadsföring. Grunden i Chris föreläsning var "Mindset". Många företag består av människor med ett "fixed mindset" men fler och fler företag behöver människor med ett "growth mindset". Han talade också om vilka färdigheter en person som ska jobba med growth hacking behöver "creative marketing", "data analytics & testing" och "software engineering & automation".

CJAM17 Chris Out fixed mindset
CJAM17 Chris Out fixed mindset

Chris Out pratade också om begreppet T-shape, det kommer jag nog ha med mig framöver. Idén bakom är att lägga dina breda kunskaper i toppen av T:et och dina djupa i botten för att få en koll på vad just du är bra på eller på samma sätt vad ditt företag behöver. Eftersom allt ett företag behöver sällan finns i samma person kan man använda T-shape-modellen för att bygga ett komplett team.

CJAM17 Chris Out T shape model
CJAM17 Chris Out T shape model

Chris nämnde också en väldigt viktig sak angående KPI:er. Fokusera på 1. Att mäta ett helt företag på 1 KPI är såklart lite snålt men försöker man i varje aktivitet, investering osv. hitta bara 1 KPI att följa i just det projektet så blir allt mycket enklare.

Gerry McGovern hade ett väldigt intressant snack med andemeningen "Be real - not fake". Han menade att i en digital värld kan kunden byta varumärke precis när som helst, då gäller det att bygga ett stort förtroende till sina kunder och det gör man inte genom att försöka ha snygga stock photos på sin site utan genom att leverera riktiga värden.

Bland det mest skruvade jag varit med om, i alla fall i konferenssammanhang, var Ling Valentines presentation. Lings cars är antagligen världens underligaste site. När det kommer till UX och konvertering gör den inte ett enda rätt. Lings cars är trots det UKs största oberoende försäljare av leasing på bilar. Under hennes 30 minuter på scenen kunde jag inte sluta skratta, kolla siten så kommer du nog förstå. Grundtänket i allt Ling gör är dock riktigt bra, hon bygger ett brand och jobbar mycket med att bygga förtroende till kunden. Ingen kommer kunna kopiera hennes sätt att driva en e-handel på men skrapar man på ytan så finns det en del att lära. Se till att kunden har roligt och inte glömmer dig så har du kommit en bra bit på vägen.

CJAM17 Ling Valentine, Lingscars
CJAM17 Ling Valentine, Lingscars

Inte en konverteringskonferens utan snack om bra copy, det stod Amy Harrisson för. Amy pratade om "The customer disconnect" och att problemet inte är copyn utan storyn bakom. För att skriva bra copy så behöver man veta vad kunden behöver, inte vad man har att sälja. Amy tipsar om att komma fram till vad kunden funderar över när den dricker sitt morgonkaffe. Det är antagligen inte vad du har att erbjuda utan kunden tänker på problemet du eventuellt kan lösa, det är det du ska skriva om! Det är enkelt att förstå tanken om man tänker i termer av symtom, "har du ont i huvudet? ta en Alvedon den löser det" är lite bättre än "Vi säljer Alvedon, det är bra", ändå skriver man ofta som i det senare fallet.

CJAM17 Amy Harrisson
CJAM17 Amy Harrisson

Simo Ahava pratade om data och en sak att minnas är "Data is difficult". Data är krångligt, det går att tolka på tusen olika sätt och det spelar ingen som helst roll hur du tolkar det om datan sedan visar sig vara lite fel. Det här har jag brottats en del med tidigare och framförallt när saker och ting ändrat sig som migrationer och nya features, det gäller verkligen att hålla tungan rätt i munnen och hålla reda på sin data. Simo tipsade också om att det finns så mycket mer att mäta än vad Google Analytics ger dig out of the box. Det kan man läsa massor om GTM på hans blogg.

Karl Gilis avslutade med att på ett fantastiskt roligt sätt sparka in öppna dörrar. Det stora temat när det gäller konvertering brukar vara "don't make it about you, make it about them" och det körde Gilis också på. Han visade några slående exempel från ett gäng bensinbolag där antagligen det viktigaste en kund vill veta är "vart är närmsta station?" men de flesta bolagen visar fina bilder på bensinstationer och mackor istället. Värsta exemplet var BP som var väldigt noga med att fronta deras engagemang inom konst istället för att guida besökaren till närmsta station. Karl körde vidare med citat som "stop bullshitting, be precise" och "You are egocentric".

CJAM17 Karl Gilis
CJAM17 Karl Gilis

Hela Conversion Jam 2017 kan nog också sammanfattas med Karls slutcitat "Stop selling the way you want to sell, sell the way people want to buy".

/Daniel Lindström, Head of E-commerce - Eastlane Consulting AB


Akamai´s take on GDPR

När GDPR diskuteras handlar det ofta om vilken data som sparas och hur länge. Vikten av att skydda dina applikationer från angrepp får inte alltid samma fokus. Akamai´s webinar belyste detta på ett bra sätt, nedan följer mina noteringar av innehållet. Kontakta oss om du vill prata mer om Akamai och/eller GDPR (General Data Protection Regulation).

Akamai founded 1998

Security is: Scale, Intelligence and People

Handles roughly 30% of the traffic on the Internet. Gives unique data and insigths
People: World class security personnel

General Data Protection Regulation
Applies to the processing of personal data of EU citizens, both inside and outside EU.

GDPRs risk based apporach
- Better protection af data subjects
- Establishing accountability

Data subject rights
The right to:
- Access
- Rectification (correct data)
- Deletion
- Forgotten

The principle of accountability aims to make ean entity processing personal data responsible for it.
Purpose, where is it stored.

Impact assesment
Assesment of the impact of processing, to the rights and freedom of the data subject.

What is the risk, considering
- type of personal data
- the respective processing activity, and
- the measures in place to protect them

Appropriate measures to protect the personal data
Only limited guidance, as for what is adequate by the GDPR. Encryption, Pseudonnymization (segregatre data so it can not be identified), anonymization.
Examples can be found in the ISO 27001 standard or inte the Annex to section 9 of the German data protection act.

Data breaches, how real are they. (Erik van Veen, CISSP)
Build a bridge between business and IT. Need to talk same language.

Risk = Likelihood * impact
The average network security breach goes undetected for 5-8 months.
201 days, less than 19% of data breaches are self-detected.
80% of IoT and 71% of mobile applications are not tested for security vulnerabilities.
Cost $6 trillion anually 2021.

50% of the cost is brand reputation.

Summary
Evolution and volume of complex targeted threats continue to increase.

Existing security point solutions and applications are often reactive.

Average number of 32 DDoS attacks per client in Q2 2017.

51% SQL injection
33% LFI
9% XSS
Sweden number 6 on top ten list. Count 7192277

Top source of attacks 33.8% from the U.S

Secure password
133 million encrypted credentials published from Adobe.
8% in total had a too simpel password, probably used for other sites as well:
123456 5%
123456789 1.1%
password 0.9%
adobe123 0.5%
qwerty 0.5%
12345678 0.5%
qwerty 0.5%
1234567 0.3%

How can Akamai help customers
Application layer attacks is extremely dangerous, credential attacks as well.

1. Implement "appropriate technical and organisational measures". Risk based and based on indystru best practices to protect web applications and websites.
Example: Broadcaster sends live from sports event.
+1600 networks + 230 000 servers

Delivering content and security from the Edge
Delivering content and security from the Edge

Akamai have loads of information regarding specific IP adresses and tracks unwanted behaviour. Reputation control
Risk based approach demanded by GDPR
Akamai risk based kona rule set helps customers to balance their attacks.

Risc based approach to GDPR
Risc based approach to GDPR

1. Best practices
OWASP++
Distributed/scalable
Personal Data transported via API´s
Know the reputation of who is approaching your internet facing resources to even further improve effectivity

2. Do not your WAF Rules go stale

Common with poorly configured WAF
Common with poorly configured WAF

How many people needed to maintan a WAF? 3 FTE. Common with WAF bought but not implemented.
Akamai can automate deployments for smaller environments.

3. Use "state-of-the-art" technology to precent data theft by using a fully integrated DDoS and Advanced Threat Protection solution.

Mitigation of DDoS and application attacks
Mitigation of DDoS and application attacks

4. Control who has access to what.
Prevent client software installation
Keep track of third party contractors. Kepp single user administration.
Prevent inbound open ports on FW
Create audit trails

Control third party data access
Control third party data access

 

Read more about Akamai Data Protection

/Fredrik Åhlén, CEO - Eastlane Consulting AB


Migrering till Magento

Att byta plattform är ofta ett omfattande projekt. Dels är det en tekniskt krävande uppgift, men också en organisatorisk utmaning. Interna användare tycker sällan att det är roligt att lära sig ännu ett nytt system. Nedan följer våra lärdomar efter ett plattformsbyte till Magento. Nedan är en kort sammanställning och en länk till vår presentation på Meet Magento Sweden 2017.

Moving +800MSEK in sales to Magento
Moving +800MSEK in sales to Magento

Projektorganisation

Beroende på verksamhetens storlek kan detta variera. För medelstora företag är det viktigt att ha en projektledare som håller ihop projektet och snabbt kan sammankalla företagets ledning när det behöver fattas snabba beslut för att komma vidare. Projektledaren hanterar samverkan mellan avdelningar och fungerar som ett filter mot IT. Min erfarenhet är att interna kravställare gärna vill bygga den perfekta plattformen från dag ett. Gör inte det, du riskerar att aldrig bli klar.

Avgränsa projektet och ha en målbild att det ska vara lika bra eller bättre för era kunder. Vissa interna processer kan bli bättre, vissa kan bli mer tidskrävande. Efter att ha jobbat med e-handel och IT i +10 år är rekommendationen att välja ett system som passar ens flöden hyfsat och därefter vara beredd att förändra sina arbetssätt i enlighet med systemet. Att bygga om grundläggande funktionalitet i ett standardsystem kommer att bli resurskrävande och generera problem i framtiden. Håll er till standard och lägg resurserna där de gör mest nytta.

Förhoppningsvis har ni valt ett system som är väl anpassat för uppgiften det skall lösa.

Projektplan

Dela upp arbetet i olika faser för att göra projektet överskådligt och tidigt kunna se om något börjar dra ut på tiden.

Sätt upp miljön

Börja med att sätta upp en testmiljö. En testmiljö med fungerande kopplingar till kringliggande testsystem är en förutsättning för att kontinuerligt kunna testa befintlig och ny funktionalitet och ge de interna användare en möjlighet att lära sig systemet.

Innehåll och konfiguration

Innehåll behöver migreras och kanske i viss mån också skapas. Ett exempel kan vara att de nya kategorisidorna ska ha en SEO-anpassad text. Behöver produkter gås genom? Flera företag har produkttexter som lämnar övrigt att önska. Hur kommer filtreringen fungera i den nya plattformen? Tar vi Magento som exempel med sin layered navigation kan attribut behöva läggas till på dina produkter. På köpet blir söket bättre med en korrekt attributsättning.

Go Live

Ta med pyjamas och tandborste till kontoret när det börjar dra ihop sig. Var beredd att hantera problem, "unknown unknowns", mer om detta senare i klippet nedan.

Lansering av ny plattform bör föregås av en testperiod där manuella tester kompletteras med automatiserade tester med syfte att belasta lösningen för att skapa en ungefärlig bild av framtida kapacitet. Börja gärna med en lätt överdimensionerad miljö, är den virtualiserad går det att justera ned i efterhand. Det är billigare att hyra hårdvara än att anlita personer som arbetar med optimering, även om båda delarna är att föredra.

Gör en checklista för alla moment som skall vara klara före, under samt efter migrering samt vem som är ansvarig för respektive uppgift. Gå genom listan flera gånger tillsammans med de som skall tjänstgöra under migreringsnatten. Uppdatera listan vid behov. Alla bör ha en förståelse för de olika momenten och hur enskilda uppgifter bildar ett recept för framgång. Räkna med att någon kan få förhinder/vara satt ur spel.

Prioritetsmodell

Det kommer komma in många krav, för att säkerställa vad som är viktigt, sortera in dem under nedanstående punkter:

1. Köpflödet

E-handel handlar om försäljning och att sätta kundens intresse framför allt annat. Köpflödet behöver motsvara ditt gamla system och helst överträffa det.

2. SEO

Förmodligen kommer det uppstå en svacka i den organiska trafiken, se till att den blir tillfällig och inte varar mer än ett par veckor. Alla gamla url:er behöver pekas om till motsvarande sida i den nya plattformen. Anlita en expert här, det är väl investerade pengar.

3. Integrationer

Ditt nya e-handelssystem behöver förmodligen kommunicera med affärssystem, betalväxlar och andra system. Detta måste fungera och ett tips är att tidigt i projektet låta olika leverantörer arbeta med varandra. Ofta har man inte samma leverantör för e-handelssystem och affärssystem. För att säkerställa att integrationerna behöver dessa testa mot varandras testinstanser. Att ha egengjorda testfiler som representerar ett annat systems förväntade utdata är inte tillräckligt.

4. Interna arbetsflöden

Manuellt arbete kan lösas med extra personal under en viss tid. Kostnaden för detta jämfört med missnöjda kunder är oftast att föredra.

Vill du veta mer rekommenderar jag att titta på nedanstående klipp från Meet Magento 2017:

Vill du ta ett förutsättningslöst möte kring just ert kommande plattformsbyte? Kontakta oss!

/Fredrik Åhlén, CEO Eastlane Consulting AB