Hur vi arbetar

Många pratar om kvalitet, vi på Eastlane har tagit fram en modell för att säkerställa kvalitet i våra leveranser. Detta åstadkommer vi genom:

  • Kravställning i världsklass. Vi påstår att länken mellan affären och tekniken ofta orsakar problem. Våra projektledare är hybrider med erfarenhet från både affärs- samt tekniksidan. Vi har arbetat i hela kedjan och vet vad som fungerar. Våra framgångar och lärdomar står till våra kunders förfogande. Ni kan er verksamhet, vi kan e-handel.
  • Ägandeskap, våra projektledare ansvarar för hela leveransen.
  • Vi är inga ja-sägare. Om en föreslagen lösning skapar problem inom något annat område, eller helt enkelt inte följer arkitekturen kommer vi meddela det och föreslå en lösning som löser ert problem och även bibehåller en stabil och säker plattform.
  • Tydlighet. Stämma av målsättningar och delleveranser med våra e-handelsexperter innan projektstart för att säkerställa maximal utväxling av er investering.
  • Generalisering och enkelhet. Genom standardiserade processer kommer vårt team alltid ha en kort startsträcka och ett optimerat arbetssätt.

Ovanstående ger oss en stor leveranskapacitet till ett rimligt pris samtidigt som vi levererar med kvalitet. Vi kallar det Eastlanemodellen.